Imago Ignota Ekfrasi gallery Athens 2016


Video Imago Ignota

Participating artists: Alexandra Kollaros, Eleanna Martinou, Florence Christakis, George Hadoulis, Irini Diadou, Konstantinos Papamichalopoulos, Κornelios Grammenos, Leonidas Giannakopoulos, Lina Bebi, Manolis Charos, Maria Karachristou, Nikos Papadimitriou, Vasso Gavaisse, Yiannis Adamakis, all working on base “canvases” created by Emmanouil Zacharioudakis.

The exhibition opens on Thursday, 22 September (Private View, 19:30) at Ekfrasi Yianna Grammatopoulou Gallery (9A Valaoritou Str., Athens, Greece) and will run through to 15 October 2016.